našE služby pro vás

INTERNET SERVICES

jsme tu pro vás již 25 let

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOU ZA SLUŽBY ?

údržba a pravidelný servis výpočetní techniky
 - audit hardware (zahrnuje zjištění současného stavu hardware, zpracování zprávy a doporučení pro zlepšení stavu)
  - audit software
 - pravidelná správa počítačů (zahrnuje údržbu počítačové sítě, školení obsluhy, konzultace, zajištění nového hardware, atd.) 
 - telefonické poradenství  
 - pravidelné zálohování dat

kompletní služby v oblasti WWW
- úvodní rozvaha, zřízení vyhovujícího připojení a výběr vhodných zařízení
- grafické a designové řešení vaší www presentace, tvorba rozsáhlých projektů
- vše za použití nejmodernějších technologií a prostředků (PHP, ASP, DHTML, WAP)
- kompletní vedení a spravování webu, správa domény

výstavba sítí LAN i WAN
- metalická i bezdrátových technologie
- bezpečnost dat (systém přístupových práv, pravidelné zálohování dat)
- spolehlivost (spojení stabilního systému LINUX s uživatelským systém Windows)

servisní činnost
Na veškeré námi dodané systémy zajišťujeme záruční i pozáruční servis do 24 hodin.
V případě speciálních požadavků na servis je toto řešeno separátní servisní smlouvou s požadovanými podmínkami.
Zajišťujeme i servis počítačových sítí a systémů v pozici správce sítě či poradce pro společnosti, které tuto činnost neřeší z vlastních zdrojů ale požadují externí spolupráci.

Spravujeme počítače a počítačové sítě Windows, Mac a Unix (LINUX).

Externí správu počítačových sítí i samotných počítačů  obsahuje v sobě následující služby:
  • pravidelná kontrola počítačů ve Vaší firmě v týdenních až čtrnáctidenních intervalech. Prevence zabraňuje 90-ti procentům komplikací a chyb.
  • kontrola stavu počítačů, sítě, antivirová ochrana, zálohování dat
  • instalace nového software a hardware
  • řešení krizových situací a poruch okamžitým zásahem
  • zakládání a rušení uživatelů, definice práv
  • školení obsluhy
  • konzultace a poradenství při nákupu nového software a hardware
  • odborná vazba na dodavatele hardware a software
  • HOTLINE telefonické konzultace
  • možnost okamžitého servisu pomocí vzdálené správy
  • připojení na Internet
  • analýza nasazování informačních technologií

Již se nebudete muset starat o problémy typu: proč nejde spustit program, proč program nefunguje správně, proč nefunguje zvuková karta na počítači, atd. Tyto problémy vyřešíme za Vás.
Zajišťujeme připojení Vaší sítě na Internet a s tím související služby, např. připojení celé sítě na jednu dynamicky přidělovanou IP adresu, což minimalizuje platby za připojení k Internetu. Tato služba je výrazně levnější v porovnání se mzdovými náklady na interního správce a umožní ostatním zaměstnancům plně se věnovat pouze své práci.
Jsme schopni vybudovat i ze stávajících počítačů, s minimálními doplňkovými náklady, počítačovou síť "šitou na míru" Vašim potřebám.