Základní škola, Petlérská 447

Klášterec nad Ohří, okres Chomutov

Estetické a výtvarné oddělení

Vedoucí - Mašková Hana 

Keramický zájmový útvar č. 1-8 - p. Kottková, p. Mašková, Bc. Mokrišová, p. Ryvolová, p. Rechová
Dětem nabízíme tvoření z keramické hlíny a dalších materiálů (papír, textil, přírodniny), práce s galzurami, oxidy a engobami.

 keramika3 keramika7

Výtvarný zájmový útvar č. 1-2 - p. Mašková
Seznámení se základními výtvarnými technikami (kresba, malba, grafika), práce s různým materiálem (papír, dřevo, přírodniny) rozvoj motoriky a výtvarného vnímání okolního světa, děti se zúčastňují výtvarných soutěží a výstav.

 výtvarný7 výtvarný2 

Grafika a malba - p. Košátková
Kombinace různých druhů výtvarného umění.
Kresba tuží, tužkou, akvarelem, suchou křídou, uhlem, grafické listy, sochaření.

 grafika 001 grafika 002 
grafika 003 grafika 004
 
Scrapbook - tvoření albumů - p. Mašková
Netradiční výroba albumů z útržků a ozdob. 
 scrapbook 1 scrapbook 2
scrapbook 3